10/5/2021

Borg huurwoning of bedrijfspand buitenland

Borg
Huurders
Verhuizen

Een digitale zekerheidsgarantie bij een nieuwe woning of bedrijfspand is al jaren in alle landen om ons heen gemeengoed. In 10% van de gevallen wordt er in andere landen nog gebruik gemaakt van een borg bij een huurwoning of bedrijfspand. Er was veel problematiek doordat huurders hun borg niet terug kregen of er onterecht schades werden ingehouden. Veel verhuurders bleven ook zitten met oninbare schades of huurachterstanden omdat de huurders gevlogen zijn. In de UK, Duitsland, Zwitserland en de USA gaan 90% van de transacties via digitale oplossingen in plaats van de traditionele waarborgsom bij huurwoning.

Het storten van een borg is voor veel huurders die een nieuw contract hebben getekend best lastig. Vaak hebben ze hun oude borg van hun huidige woning of bedrijfspand nog niet terug, maar ze moeten wel de nieuwe borg + 1e huursom betalen. Dit is een hap uit de eigen liquiditeiten die ze beter kunnen gebruiken voor de verhuizing.

Skip Deposit is aan het pionieren in Nederland om de markt eerlijker en transparanter te maken. De vastgoedmarkt is erg traditioneel met onze technologie moet je in het begin meer uitleg. Inmiddels wordt het echter steeds meer een vanzelfsprekendheid in de vastgoedmarkt. Steeds meer pandeigenaren, verhuurders en verhuurders van kantoorruimten geloven in deze vorm van innovatie.