18/3/2021

Huurder krijgt vaak waarborgsom niet terug door gebrek aan uniformiteit en spelregels

Huurders
Borg

Na beëindiging van de huurovereenkomst weigert verhuurder de waarborgsom terug te betalen. Verhuurder stelt zich op het standpunt dat eisers het gehuurde – en de in de huur begrepen stoffering en inboedel – niet in een deugdelijke staat hebben achtergelaten. Er is een opnamestaat bij aanvang huur en bij einde huur gemaakt. Huurder is het er niet mee eens deze is van mening de schade te hoog is ingeschat. Het is niet leuk als er discussie is over de borg.

Skip Deposit is van mening dit voorkomen kan worden door duidelijke spelregels en uniformiteit in de afschrijvingskosten formule van spullen. Verhuurmakelaars die met Skip Deposit werken moeten een duidelijk opnamestaat bij aanvang huur en bij einde huur maken. Een verhuurmakelaar/verhuurder weet dat wij alleen garant staat voor schade en geen gebruiksschade.

Wij keren in principe de nieuwwaarde van de spullen uit. Dit is het bedrag dat nodig is om al uw spullen nieuw te kunnen kopen. Maar bij schade keren we niet altijd de nieuwwaarde uit. In bepaalde gevallen keren wij bij schade de dagwaarde uit of vergoeden we de reparatiekosten. Wij vergoeden de huidige nieuwwaarde van uw spullen, behalve als de dagwaarde van uw spullen minder is dan 40% van de huidige nieuwwaarde. In dat geval vergoeden wij de dagwaarde.

Voorbeeld :

Met huidige nieuwwaarde bedoelen we het bedrag dat nu nodig is om vandaag nieuwe spullen te kopen van dezelfde soort en kwaliteit.

Voorbeeld: U heeft schade aan uw wasmachine doordat de huurder stenen in wasmachine doet om schoon te maken.

Wasmachine

Nieuwwaarde € 500,-
40 % huidige nieuwwaarde € 200,-
Gemiddelde levensduur : 10 jaar
Leeftijd wasmachine : 3 jaar

Restwaarde = € 350 dit is hoger dan 40 % van de dagwaarde. Wij keren de nieuwwaarde uit aan de verhuurder.

De huurder blijft natuurlijk verantwoordelijk voor de schade, maar er zal geen discussie ontstaan. Wij communiceren namelijk duidelijk de spelregels per productgroep over de te hanteren afschrijving.