9/2/2021

Mag een verhuurder een waarborgsom vragen?

Borg
Huurders

Ja, dat mag. Juridisch is hier geen enkel bezwaar tegen. Wel is het zo dat de waarborgsom niet onredelijk hoog mag zijn. Gemiddeld genomen wordt er 2 maanden borg gevraagd. Helaas is de hoogte van de waarborgsom wettelijk niet geregeld. Eén tot tweemaal de maandhuur wordt door de meeste rechters als norm aangehouden. Een enkele rechter accepteert een waarborgsom van driemaal de maandhuur mits dit goed onderbouwd is.

De verhuurder is niet verplicht bij het einde van de huurovereenkomst rente over de waarborgsom te betalen. Inmiddels betalen verhuurders met een grote borgrekening negatieve rente. Het is dan ook logisch dat er geen rente wordt betaald.

Sommige verhuurders vragen een Skip Deposit in plaats van een waarborgsom. De verhuurder kan dan de Skip Deposit aanspreken als de huurder bij verhuizing huurachterstand heeft of de woning beschadigd achterlaat. Een Skip Deposit heeft als nadeel dat er jaarlijks administratiekosten aan verbonden zijn en dat er ook geen rente over kan worden bedongen. Net zoals een waarborgsom mag een Skip Deposit niet onredelijk hoog zijn. Het voordeel dat je als huurder een kleine fee betaalt in plaats van een grote borg. De verhuurder heeft een grote zekerheid.

Veel verhuurders vragen inmiddels geen waarborgsom meer. De administratieve kosten zijn dermate hoog dat dat financieel geen zin heeft. Deze verhuurders kiezen dan voor de oplossing van Skip Deposit voor verhuurders welke ook meer zekerheid biedt.