Mag mijn verhuurder een waarborgsom vragen?

Huurders

Ik ga een woning huren. Mag mijn verhuurder een zekerheidsgarantie vragen ?

Ja, een verhuurder mag een zekerheid vragen in de vorm van een waarborgsom , digitale zekerheidsgarantie van Skip Deposit of bankgarantie. De waarborgsom is gemaximaliseerd tot 3 maanden.

Betaal een waarborgsom nooit contant of vraag een kwitantie. Kies altijd voor een bank overschrijving. Dan kan u later bewijzen dat u een waarborgsom heeft betaald. Als kies voor een Digitale zekerheidsgarantie hoeft u alleen een kleine fee te betalen en staat Skip Deposit garant voor u.

Waarom geeft Waarborgsom of Skip Deposit de verhuurder zekerheid ?

Een waarborgsom geeft de verhuurder zekerheid dat hij aan het einde van de huur niet achterblijft met onbetaalde huur. Of met kosten voor het verhelpen van schade aan de woning die door de huurder is veroorzaakt. Want de verhuurder mag met (een deel van de) waarborgsom niet betaalde huur of door u veroorzaakte schade verrekenen.

Ook kan het voorkomen dat de huurder de woning niet netjes of niet volgens afspraak heeft achtergelaten. En dat de verhuurder dan kosten moet maken om de woning netjes te maken voor de volgende huurder. In dat geval mag de verhuurder zijn gemaakte kosten aftrekken van de waarborgsom voordat hij die terugbetaalt. Maar let op: dit geldt niet voor gewone slijtage en schade als gevolg van slecht onderhoud waarin hij zelf nalatig is geweest. Skip Deposit controleert de schade eerst alvorens pas uit te betalen aan de verhuurder.

Maak duidelijke afspraken over de oplevering van de woning

Als huurder kunt u een aantal stappen ondernemen om te voorkomen dat de verhuurder uw waarborgsom onterecht inhoudt. Als u kiest voor Skip Deposit dan toetst Skip Deposit de schade op correctheid. Vraag vóór het einde van de huur na hoe u de woning moet opleveren. En zorg ervoor dat de verhuurder bij de woningoplevering een zo volledig mogelijk rapport over de staat van de woning schrijft. Het helpt als u aanwezig bent tijdens de oplevering van de woning. Controleer achteraf of er een datum, naam en handtekening op het rapport staan genoteerd.

Maakt de verhuurder of woningopzichter geen rapport voorafgaand aan de oplevering? Neem dan zelf foto’s van de woning en schrijf eventuele gebreken op papier. Stuur uw foto’s en beschrijving  ruim voor de oplevering door aan de verhuurder.