13/1/2023

Verhuizen naar nieuw kantoor of bedrijfspand

Verhuizen
Zakelijke verhuurder

Verhuizen naar een nieuw kantoor of bedrijfspand ?

De verhuurder verlangt meestal een zekerheid in de huurovereenkomst. Dit kan op verschillende manieren. De meest gebruikte vormen hiervoor zijn de waarborgsom en de bankgarantie. We zien ook steeds meer Skip Deposit in de huurovereenkomsten staan.

Waarborgsom

De meest voorkomende zekerheidsstelling is een waarborgsom. Een waarborgsom betaalt de huurder eenbedrag aan de verhuurder. Dit bedrag staat zolang de huurder het kantoor huurtop de (geblokkeerde) rekening van de verhuurder.  

De verhuurder reserveert dit bedrag voor het geval als de huurder bijvoorbeeld zijn huurbetalingsverplichting niet tijdig nakomt of voor schade aan het pand.

Nadelen : Verhuurder kan inhoudingen doen na afloop van de huur waar je het niet mee eens bent. De verhuurder kan failliet gaan.Er wordt een lange tijd geld geblokkeerd waar je niks mee kan

Bankgarantie

Bij een bankgarantie wordt de zekerheidsstelling door een derde afgegeven, in dit geval de bank. Een bankgarantie is een overeenkomst waarbij de bank onvoorwaardelijk garandeert om aan de begunstigde, in dit geval dus de verhuurder, een bedrag uit te betalen. 

Je stort als huurder een aantal maanden huur op een geblokkeerde bankrekening (de bankgarantie). De bankgarantie loopt gedurende de duur van de hele huurovereenkomst en zal nabeëindiging van de huurovereenkomst in de meeste gevallen direct worden vrijgegeven.  

Je betaalt een vergoeding aan de bank voor deze bankgarantie. De vergoeding bestaat uit eenmalige behandelkosten, en een jaarlijkse, halfjaarlijkse of kwartaalprovisie. Deze kosten lopen door zolang de garantie nog niet is beëindigd.

Kortom, bij een waarborgsom staat het geld bij de verhuurder zelf en bij een bankgarantie bij de bank. Tijdens een onderhandeling met je potentiële nieuwe verhuurder kan je dit bespreken.

Nadelen : Verhuurder kan inhoudingen doen bank dit verzoek niet mag weigeren. Eerst betalen dan pas praten, geld lange tijd kwijt + kosten

Skip Deposit

Bij Skip Deposit staat Skip Deposit garant voor de huurder met een maximum van 3 keer de huursom. Het grote verschil met de waarborgsom en de bankgarantie is de huurder een kleine fee betaalt dus geld in zijn zak houdt. Een verhuurder kan een claim indienen die wordt getoetst aan de wet. Huurachterstanden en schades worden direct uitgekeerd aan verhuurder maar wel gecontroleerd door Skip Deposit. SkipDeposit verhaalt de uitbetaling weer op de huurder. Een huurder betaalt dus alleen bij echte schades. Er word een borgstelling overeenkomst gesloten tussen huurder en Skip Deposit met als begunstigde de verhuurder. Skip Deposit heeft het recht van Regres.

Nadeel : Bij geen schade ben je wel de fee kwijt aan Skip deposit

Een verhuurder kan bovenstaande opties allemaal opvoeren in een huurovereenkomst en kan je zelf kiezen wat je prettig vind.

De verhuurder kan in een aantal gevallen aanspraak maken op de bankgarantie/ waarborgsom of Skip Deposit Wanneer de verhuurder besluit om de bankgarantie te claimen bij de bank/waarborgsom of Skip Deposit te gebruiken, is een van de onderstaande situaties voorgevallen:

  • Huurder heeft bij beëindiging van de huurovereenkomst     een huurachterstand;
  • Huurder heeft bij beëindiging van de     huurovereenkomst de kantoorruimte niet conform richtlijnen aan ons     opgeleverd.  Hierdoor moeten werkzaamheden uitgevoerd worden die     kosten met zich mee brengen. Deze kosten zijn voor rekening huurder;
  • Tijdens de huurovereenkomst loopt een     incassoprocedure en je bent met het incassobureau en/of de     debiteurenbeheerder overeengekomen dat in het kader van de achterstand de     bankgarantie kan worden geclaimd of de waarborgsom kan worden gebruikt. Je     dient te allen tijde het gebruikte bedrag aan te vullen tot de originele     som van de bankgarantie of waarborgsom.

Skip Deposit is controleert als enige dat er voldaan wordt aan deze voorwaarde en het ook aantoonbaar is. Er ontzetten veel problematiek over onterechte inhoudingen dit heb je niet metSkip Deposit.