27/3/2022

waarborgsom huurwoning blijkt bron van geschillen

Huurders
Particuliere verhuurder

Woning verhuren

Sta je op het punt één van je panden te verhuren? Dan sluit je een huurovereenkomst af met de huurder en krijg je ongetwijfeld met een waarborgsom te maken. De waarborgsom is in principe een zekerheidsstelling, waarvan het bedrag over het algemeen gelijk wordt gesteld aan één maand huur of maximal 3 maanden borg. Na afloop van de huurperiode betaalt de verhuurder, na goed verloop van de inspectierapport en indien alle betalingen door de huurder zijn voldaan, de waarborgsom terug aan de huurder. Maar om deze waarborgsom is vaak veel te doen.

Er zijn genoeg verhalen over de borgproblematiek van verhuurders die de waarborgsom na het beëindigen van de huurovereenkomst in bezit houden en de ingewikkelde juridische strijd die vervolgens met de voormalige huurder ontstaat. Natuurlijk staat de huurder in veel gevallen in zijn of haar recht om de borg terug te krijgen, maar toch is dit lang niet altijd het geval, en die kant wordt vaak vergeten! Zo kan er bijvoorbeeld schade ontstaan aan het pand tijdens de huurperiode, waardoor de verhuurder recht heeft op een vergoeding. Vastgoed eigenaren kunnen bij het aangaan van de huurovereenkomst diverse stappen zetten om goed voorbereid te zijn op dit soort onvoorziene omstandigheden.

Skip Deposit oplossing

Met Skip Deposit is er hier een eerlijkere oplossing hiervoor; Zij zijn een onafhankelijke partij die tussen jou en verhuurder staat, en zij zien erop toe dat de beëindiging van je huurcontract netjes verloopt. Als je met Skip Deposit huurt dan staan zij garant voor je, en als er schades aan de woning zijn zal Skip Deposit dit aan de verhuurder betalen. Het grote verschil is, is dat de verhuurder dan wel moet aantonen dat er daadwerkelijk schade is. Onterechte inhoudingen van de borg zijn niet meer mogelijk. 

Belangrijk om te weten is, is dat je wel verantwoordelijk blijft voor het netjes achterlaten van de woning. Stel dat er een terechte schade is, dan zal Skip Deposit dit aan de verhuurder betalen en dit vervolgens bij jou inrekening brengt. Het grote voordeel is dat je 100% zekerheid hebt dat dit proces eerlijk verloopt. 

Als je voor Skip Deposit kiest staan zij garant voor je en is een waarborgsom niet meer nodig, daarom kunnen wij de borg die je bij aanvang hebt betaalt terugbetalen. Skip Deposit brengt wel kosten in rekening voor het garant staan, maar dit ligt lager dan wat je nu aan borg betaalt. 

De waarborgsom blijkt bron van geschillen

Hoe duidelijk de zaken rondom de borg ook van te voren worden af gekaderd door beide partijen, de waarborgsom blijkt toch regelmatig een bron van onenigheid en geschillen te zijn aan het einde van de rit. Zo blijkt in veel gevallen het terugkrijgen van de waarborgsom een langdurig en intensief traject te zijn voor huurders. In een recente aflevering van het programma ‘Onrecht’ worden de veelvoorkomende problemen rondom de waarborgsom op ludieke wijze aan de kaak gesteld.