Wanneer mag een verhuurder een schade claimen ?

Particuliere verhuurder
Zakelijke verhuurder

Wanneer mag een verhuurder een schade claimen ?

De verhuurder mag alleen wat van de borg inhouden als er sprake is van een huurachterstand of wanneer de huurder schade heeft toegebracht aan de huurwoning. Bij de tweede situatie ligt de bewijslast bij de verhuurder. Het is dan ook verplicht een voorinspectie te hebben en een eindinspectie om de schade te kunnen aantonen in een woning. Zonder deze bewijslast mag een verhuurder niks claimen of inhouden. Doet de verhuurder dit zonder aangetoonde schade, dan kun je de borg proberen terug te vorderen door eerst een brief te sturen naar de verhuurder. Wordt hier niet op gereageerd, dan kun je een incassobureau inschakelen of een rechtszaak starten tegen de verhuurder.

Afschrijving inventaris

Helaas is er geen uniformiteit in de verhuurmarkt met inventaris die al ouder is. Als een huurder een schade maakt aan een bed van 20 jaar oud, dan is het niet redelijk de nieuwwaarde in rekening te brengen op de waarborgsom. Skip Deposit heeft een uniforme afschrijvingstabel gemaakt van de meest voorkomende inventaris zo dat dit eerlijk en transparant gebeurt. Wij betalen in vele gevallen ook de nieuwwaarde van de inventaris uit ook al zijn de spullen 2 jaar oud. Wij vergoeden de nieuwwaarde van spullen , behalve als de dagwaarde van de inventaris minder is dan 40% van de huidige nieuwwaarde. In dat geval betalen we de dagwaarde

Voorbeeld

Met huidige nieuwwaarde bedoelen we het bedrag dat nu nodig is om vandaag nieuwe inventaris te kopen van dezelfde soort en kwaliteit.

De huurder heeft schade aan de TV gemaakt en deze gaat niet meer aan.

TV LCD 50 inch

Nieuwwaarde € 700,-

40 % huidige nieuwwaarde € 280,-

Gemiddelde levensduur : 5 jaar

Leeftijd TV : 2 jaar

Restwaarde = € 420 dit is hoger dan 40 % van de dagwaarde. Wij keren de nieuwwaarde uit

aan de verhuurder.