7/3/2023

Wetsvoorstel borg huurwoning

Particuliere verhuurder

Verhuurders mogen in de toekomst niet langer te veel borg vragen voor hun huurhuizen. Daar was nog geen wet voor, maar de Tweede Kamer heeft nu voor een wetswijziging gestemd. Daardoor mogen verhuurders maximaal twee keer de kale maandhuur vragen als borg. Skip Deposit een alternatief als zekerheidstelling geeft standaard 3 maanden dekking.

DENK-Kamerlid Stephan van Baarle kwam met het voorstel, omdat hij signalen heeft ontvangen dat verhuurders vaak de borg inhouden en hier een verdienmodel in zien. De borg is eigenlijk bedoeld voor bijvoorbeeld het herstel van schade. Om huurders te beschermen, wil Van Baarle de maximale borg laten vastleggen in de Wet goed verhuurderschap van De Jonge.

De minister liet eerder weten het doel van het voorstel te kunnen volgen. "Er zijn immers op dit moment geen regels vastgelegd over de borg, waardoor hier niet op te handhaven is en excessen zich kunnen voordoen." Ook is het voorstel van DENK uitvoerbaar voor gemeenten, aldus De Jonge.

Misstanden tegengaan

Met de nieuwe wet, die dinsdag door de Tweede Kamer werd aangenomen, wil De Jonge misstanden in de huursector tegengaan.

Buiten de in dit amendement genoemde zaken (nl. achterstallige huur, servicekosten, energieprestatievergoeding en de schade aan het gehuurde die voor rekening komt van de huurder) mogen géén andere kosten (zoals administratiekosten ed.) met de waarborgsom verrekend worden. Tot slot wordt bepaald dat de verhuurder de huurder schriftelijk in kennis stelt van een verrekening die wordt toegepast op de waarborgsom, waarbij een volledige kostenspecificatie aan huurder wordt verstrekt.

Skip Deposit toets al twee jaar de schades op correctheid en de hoogte hiervan. Wij verwachten door deze nieuwe regelgeving veel nieuwe partners te koppelen aan ons platform.